Mitt i Sollentuna

Forskaren: Stora kontor kommer inte dö

- Olle Anrell olle.anrell@mitti.se

Människan är en så social varelse att de stora kontoren aldrig lär försvinna. Det menar forskaren Lena Lid Falkman, som samtidigt tror att arbetsplat­sen kommer att förändras och att coworking blir vanligare efter pandemin.

Lena Lid Falkman vid Handelshög­skolan forskar bland annat på hur kontor används. Hon menar att pandemin har skyndat på en redan pågående utveckling mot flexibla kontorsyto­r och digitala möten.

– Om man tittar på de undersökni­ngar som görs så är det ganska tydligt att folk vill fortsätta jobba flexibelt. Vi vill ha kontoret kvar, men inte vara tvingade dit fem dagar i veckan mellan åtta och fem, säger hon.

Kommer kontorsyto­rna bli mindre efter pandemin?

– Ja och framför allt annorlunda. Om vi nu är inne på kontoret tre dagar i veckan känns det inte hållbart att låta ett rum med höj- och sänkbart skrivbord och skärmar stå tomt de andra dagarna.

Forskaren tror att kontoren kommer att ha fler aktivitets­baserade rum framöver. Då har den anställde ingen fast plats, utan det finns olika miljöer att sätta sig beroende på arbetsuppg­ift.

Coworking betyder också oftast en fri och flexibel yta där flera människor och företag samlas.

– Vi behöver komma hemifrån och träffa människor så därför tror jag att coworking kommer att öka. Spotify till exempel är jätteintre­ssant för de kommer tillåta de medarbetar­e som har långt till ett kontor en möjlighet att hyra in sig på ett coworkingk­ontor nära där de bor.

Att människor behöver träffa andra människor tror Lena Lid Falkman också är en viktig faktor för att vanliga kontor även blir kvar i framtiden.

– Ja, kontoret kommer inte att dö, det skulle förvåna mig mycket. Vi är sociala djur som gillar att jobba tillsamman­s och vara tillsamman­s, säger Lena Lid Falkman.

 ?? FOTO: PRESSBILD HANDELSHÖG­SKOLAN ?? FORSKARE. Lena Lid Falkman menar att pandemin har skyndat på utveckling­en mot flexibla kontorsyto­r.
FOTO: PRESSBILD HANDELSHÖG­SKOLAN FORSKARE. Lena Lid Falkman menar att pandemin har skyndat på utveckling­en mot flexibla kontorsyto­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden