Mitt i Sollentuna

PARTIER RÖK IHOP.

- Alexander Kuronen STOR NOG? Kritiska röster menar att Arlandas kapacitet måste säkras innan en nedläggnin­g av Bromma flygplats kan komma i fråga. FOTO: MOSTPHOTOS

i veckan drabbade såväl politiker som branschfol­k samman över den nyligen framlagda rapporten om att Bromma flygplats kan läggas ner om cirka tre till fem år. BROMMA

Ett återkomman­de budskap bland flygindust­rins representa­nter var att flyget skulle komma tillbaka efter pandemin – i alla fall i någon form.

Det ansåg även Fredrik Jaresved, avdelnings­chef hos Swedavia som äger Bromma flygplats. Samtidigt hävdade han att inrikesfly­get inte kommer att nå samma nivåer som tidigare och att det ur affärsmäss­ig synpunkt går ”alldeles utmärkt” att flytta Brommatraf­iken till Arlanda.

I papperskor­gen

Bland dem som var kritiska till en nedläggnin­g märktes flygbolage­t Bra:s vd Ulrika Matsgård, som tyckte att en sådan inte bör ske innan man har säkrat flygkapaci­teten på Arlanda.

För Moderatern­as räkning deltog Maria Stockhaus, gruppledar­e i riksdagens trafikutsk­ott vilka i våras sade nej till regeringen­s nedläggnin­gsförslag. Stockhaus såg helst att utredninge­n hamnade i papperskor­gen och menade att den inte gav svar på långsiktig­a frågor om flyget.

– Det är ett väldigt styrt uppdrag han har fått, sade hon om utredaren.

Jan Valeskog (S), opposition­sborgarråd i Stockholms stad, bemötte den borgerliga kritiken med att det kostar att ha halvtomma flygplatse­r. Står man upp för Arlanda kan man inte samtidigt försvara Bromma, menade han.

– Man kan inte vara faktaresis­tent om vad som händer. Folk ändrar sina resvanor och det kommer att få återverkni­ngar, sade han.

S i Stockholms stad har också lagt fram en skrivelse där de upprepar sitt krav om att ”finansborg­arrådet måste kalla samman alla partier i Stockholms stad för att skyndsamt formulera hur staden ska agera när Bromma flygplats läggs ner”.

– Det händer inget från stadens ledning och det är olyckligt. Man visar på att man inte vill eller saknar förmåga, säger opposition­sborgarråd Karin Wanngård (S) till Mitt i.

Man visar på att man inte vill eller saknar förmåga. Så kan vi inte ha det.

Vill inte forcera Finansborg­arråd Anna König Jerlmyr (M) svarar i en skriftlig kommentar att det inte är aktuellt med någon särskild beredning innan regeringen har gett tydliga besked om vad som ska hända med Bromma flygplats.

”De saknar fortfarand­e svar på hur Arlanda kan utvecklas och hur viktiga infrastruk­turfrågor ska hanteras, vilket är en förutsättn­ing för att kunna stänga Bromma”, skriver finansborg­arrådet.

Enligt Karin Wanngård försöker Moderatern­a ”hålla emot så gott det går”.

– Det är typiskt dem att inte hänga med i tiden.

Vissa menar att man snarare bör satsa på utveckling av till exempel elflyg?

– Jag tycker att det är jätteposit­ivt att man tittar på flygplan som drivs på el och snart har vi sannolikt persontraf­ik som drivs så. Det hindrar inte att de flyger från Arlanda.

Men Anna König Jerlmyr anser att ett nedläggnin­gsbeslut inte får forceras fram.

”Särskilt inte mitt i en pandemi då flygbransc­hen befinner sig i ett så osäkert läge.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden