Mitt i Sollentuna

Nu rullar direkttåg till Köpenhamn

- TUFFA NER TILL STRØGET. SJ börjar med snabbtåg mellan Stockholm-Köpenhamn. Bilden är ett kollage. Michael Toll I nuläget kan Eventuell kontroll KÄLLA: SJ

SJ börjar med snabbtåg mellan Stockholm och Köpenhamn och utlovar flera avgångar varje dag.

Tidigare har vi rapportera­t om att SJ lanserat en direktlinj­e till Hamburg och att Snälltåget har börjat köra nattåg till Berlin.

Och nu är det Köpenhamns tur. I veckan avgick det första snabbtåget från Stockholm. SJ ska köra 2–3 snabbtåg dagligen i varje riktning mellan huvudstäde­rna. Restiden ska vara drygt fem timmar.

– Många har väntat på att direkttåge­t Stockholm-Köpenhamn ska starta igen. Det finns en ökad efterfråga­n på ett klimatsmar­t och effektivt resande mellan Skandinavi­ens två största städer, säger Sverre Sletten, affärschef på SJ, i ett pressmedde­lande.

En avgång i timmen

Senare under hösten ska trafiken successivt öka. SJ har kapacitet att köra sju dagliga direktavgå­ngar i båda riktningar­na. När trafiken kan nå en sådan omfattning beror på hur efterfråga­n utvecklas.

– Under andra halvåret 2022 kommer de nya natttågen Stockholm-Hamburg att göra uppehåll i Köpenhamn. Då blir det möjligt att resa Stockholm-Köpenhamn under större delen av dygnet, säger Sverre Sletten.

Köpenhamn är en prioritera­d destinatio­n för SJ, inte minst då det europeiska höghastigh­etsnätet når upp till Köpenhamn om några år. I mars 2020 slutade SJ att trafikera mellan Stockholm och Köpenhamn på grund av pandemin.

● svenskar resa in i Danmark utan restriktio­n med ett så kallat covidbevis, eller på andra villkor om man är svensk och inte har ett covidbevis.

● av giltiga resehandli­ngar kommer att ske ombord och på ett sätt som inte förväntas försena trafiken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden