Mitt i Sollentuna

Så cyklar vi i dag i Stockholm

-

● 7 procent av resorna i länet görs på cykel.

● 300 000 cykelresor görs per dag i länet (200 000 i Stockholm stad).

● 11 procent av alla arbetsreso­r görs på cykel. Målet för 2030: ● 20 procent av resorna i länet ska genomföras med cykel.

● 70 procent av befolkning­en ska cykla till sina arbetsplat­ser på under 30 minuter. KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAM­MARE, REGION STOCKHOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden