Mitt i Sollentuna

En av dikterna

- POET. KÄRLEK. FOTO: ANTON KYHLBÄCK

Bertil Gelland är Danderyds nyaste tillskott av poeter. I förra veckan uppträdde han med dottern på Träffpunkt­en, då han läste högt ur ”Av glöd från döda stjärnors hetta”.

Dikterna berättar bland annat om kärleken mellan Bertil och hans fru Monica.

s. 186 ur boken ”Av glöd från döda stjärnors hetta” (2021, Ekström & Garay)

 ?? FOTO: ANTON KYHLBÄCK ?? Tonårsförä­lskelse, skriven 2011:
Bertil Gelland,
FOTO: ANTON KYHLBÄCK Tonårsförä­lskelse, skriven 2011: Bertil Gelland,
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden