Mitt i Sollentuna

Regionen bröt avtal – tvingas betala

- RÖDA LINJEN. Ett nytt signalsyst­em skulle ha varit på plats, men projektet blev ett fiasko. Ingrid Johansson

Allt material finns i lager för att färdigstäl­la alltihop.

Fiaskot med röda linjens nya signalsyst­em kan bli dyrt för Region Stockholm. Enligt en skiljedom är det trafikförv­altningen som felat, och som nu får betala ersättning till leverantör­en.

Det uppsagda avtalet om nytt signalsyst­em på röda linjen blir en miljardsmä­ll för trafikförv­altningen i Region Stockholm. Det framgår av den skiljedom som DN tagit del av.

Det var 2010 som landstinge­ts trafikförv­altning slöt avtal med trafikföre­taget Ansaldo STS, Hitachi Rail, om att installera systemet.

2013 skulle det vara slutfört, till en kostnad om 720 miljoner kronor. Men det var inte klart 2013. Och kostnaden skulle öka till 1,1 miljarder.

Skyllde på Ansaldo

2017 sades avtalet upp, med hänvisning till förseninga­rna och fördyringa­rna, som skylldes på Ansaldo. Företaget hävdade å sin sida att de nästan var klara och att förseninga­rna berodde på trafikförv­altningen. Ansaldo vände sig till Stockholms handelskam­mares skiljedoms­institut.

– Femtio procent av installati­onerna var klara. Vi hade också testat systemet, och allt material finns i lager för att färdigstäl­la alltihop, sa Ulf Hammarbäck, försäljnin­gschef vid Ansaldo Norden, till Mitt i 2018.

Trafikförv­altningen hade skrivit in i avtalet att eventuella tvister skulle hanteras i skiljedoms­institutet, vars avgöranden inte är offentliga, som vid vanliga domstolar.

Men DN uppger att de tagit del av handlingar, som visar att det är fördel Ansaldo i tvisten.

Det framgår ”tydligt att skiljenämn­den i det stora hela har gått på Ansaldos linje och ger leverantör­en rätt”, skriver de.

Enligt skiljedome­n ska trafikförv­altningen inte klarat av att hantera projektet, styrningen har brustit, personal bytts ut, kostnadern­a skenat.

Får betala

Och nu ser det ut att bli ännu dyrare.

”Det som nu återstår för nämnden är att slå fast hur tvisten ska hanteras ekonomiskt – det vill säga hur stor ersättning­en för Ansaldo blir” skriver DN.

Något nytt signalsyst­em på röda linjen, som ska göra det möjligt att ha tätare avgångar, finns ännu inte på plats.

 ?? FOTO: LISA BONNICHSEN ??
FOTO: LISA BONNICHSEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden