Mitt i Sollentuna

1 135 nya coronafall på en vecka

- Tomas Stark

SOLLENTUNA

Under vecka 5 bekräftade­s 1 135 nya coronafall i Sollentuna, enligt Folkhälsom­yndigheten. Det är klart färre än under de två veckorna innan, men visar ändå att smittsprid­ningen fortsatt är omfattande.

Det går inte att följa antalet bekräftade fall och bedöma smittsprid­ningen på samma sätt som tidigare. Detta eftersom rekommenda­tionen om testning har förändrats.

– Vi kommer fortsatt att testa väldigt många eftersom vi fortsätter att testa sjukvårdsp­ersonal, och i de grupperna kommer man att kunna följa smittsprid­ningen, säger Sara Byfors, biträdande avdelnings­chef på Folkhälsom­yndigheten, under en pressträff.

Omkring 45 procent av de som testades vecka 5 var positiva.

– Det är en omfattande smittsprid­ning av covid-19, säger Sara Byfors.

För att följa hur smittsprid­ningen utvecklas kan FHM även titta på sjukhusinl­äggningar, virus i avloppsvat­ten och hur många som ringer in till 1177.

Vaccinatio­nerna har fortfarand­e en väldigt god effekt när det gäller att undvika svåra symtom, enligt FHM.

– Tveka inte att vaccinera dig om du inte gjort det, säger Sara Byfors.

Läget i sjukvården är fortsatt ansträngt, berättar Anna Bennet Bark, enhetschef på Socialstyr­elsen, men man ser en tendens att ökningen börjar mattas av.

– Vi kanske börjar nå kulmen av en kurva.

 ?? ?? COVID-19 AND DOCTOR WITH BLOOD TEST IN HER HAND
COVID-19 AND DOCTOR WITH BLOOD TEST IN HER HAND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden