Mitt i Sollentuna

HVB-hem ska ge stöd och skydd

- KÄLLA: SOCIALSTYR­ELSEN OCH IVO

● Barn och unga som bor på ett HVB-hem är i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada.

● Personalen ansvarar för att ge dem stöd och skydd, för att minska risken för att de fortsatt kommer till skada och för att skapa förutsättn­ingar för en positiv utveckling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden