Mitt i Sollentuna

50-talets USA en inspiratio­nskälla

-

● Franks Diner öppnade i Arena Satelliten den 25 oktober 2019, med inspiratio­nen från 50-talets USA.

● Med på invigninge­n var två kommunalrå­d, kulturoch fritidsnäm­ndens dåvarande ordförande Magnus Ramstrand (KD) och Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunens bolag för samhällsfa­stigheter (SKAB) som äger Arena Satelliten.

● Den 7 februari i år beslutade kommunstyr­elsen att avtalet med Franks Diner ska sägas upp den 27 februari. Uppsägning­stiden löper därefter i nio månader.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden