Mitt i Sollentuna

HVB-hem stängt efter larm om våld

- Tomas Stark 070-6025483

Larm om sexualbrot­t, pistolhot, underbeman­ning och otillåtna tvångsåtgä­rder. Nu har Norra Stockholms Ungdomshem AB tvingats stänga sina HVB-hem i Sollentuna, Upplands Väsby och Norrtälje.

I slutet av januari i fjol ryckte polisen ut till HVB-hemmet i Rotebro efter larm om att obehöriga hade tagit sig in i lokalerna. Den utsända patrullen beskrev senare att verksamhet­en liknande en ungdomsgår­d.

Men det har kommit varningssi­gnaler långt innan det. Bland annat har personalen vittnat om att våld och droger har varit en del av vardagen på de tre HVBhemmen.

– De boende kan misshandla varandra, råna varandra, lära varandra om droger. Det handlar även om sexuella övergrepp, vilket har hänt flera gånger, har en anställd sagt till SVT.

De senaste åren har över 20 anmälninga­r om stora brister på NSU:s HVB-hem kommit in till Inspektion­en för vård och omsorg, Ivo.

I slutet av 2020 inledde Ivo en tillsyn av de tre HVB-hemmen. I slutet av 2021 kom beslutet: Ivo återkallad­e NSU:s tillstånd att driva HVB-hem, med omedelbar verkan.

”Fara för enskildas liv”

Skälet till beslutet var bland annat att det enligt Ivo:s bedömning ”har förekommit fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet”.

NSU har överklagat Ivo:s beslut, berättar bolagets vd Mikael Karlsson.

– I väntan på beslut där följer vi Ivo:s beslut och driver ingen tillstånds­pliktig verksamhet. Mer än så vill jag inte uttala mig nu eftersom det är en pågående rättsproce­ss, säger han.

 ?? FOTO: TOMAS STARK ?? STORA BRISTER. Det har Ivo funnit bland annat här, på HVB-hemmet i Rotebro.
FOTO: TOMAS STARK STORA BRISTER. Det har Ivo funnit bland annat här, på HVB-hemmet i Rotebro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden