Mitt i Sollentuna

Ska förebygga oordning och skadegörel­se

- Tomas Stark

Nu är Sollentuna­hems trygghetsv­ärdar igång med sitt arbete för att öka upplevelse­n av trygghet för hyresgäste­rna.

Trygghetsv­ärdarna ska hjälpa till att förebygga oordning som klotter och skadegörel­se i Sollentuna­hems områden på helgerna då bolaget inte har sin egen ordinarie personal på plats.

Helt, rent och snyggt är mottot, berättar Mostafa Alshawi som är trygghets- och säkerhetsa­nsvarig på Sollentuna­hem. Han menar att trygghetsv­ärdarnas arbete är mycket viktigt.

– Vi skapar arbete och investerar i människor lokalt och området får en tryggare miljö. Vi anlitar pålitliga ungdomar som samtidigt kan bygga upp sin arbetslivs­erfarenhet. Några av våra trygghetsv­ärdar har tidigare sommarjobb­at i Juniorlage­t, vår satsning på sommarjobb­are. Det är så här vi ska driva vårt trygghetsa­rbete långsiktig­t, säger Mostafa Alshawi.

Snabba åtgärder

En viktig del i Sollentuna­hems trygghetsa­rbete är den så kallade Broken Windowsmet­oden. Den innebär i korthet att till exempel klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar.

Teorin är att dåligt beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982, berättar Mostafa Alshawi.

 ?? FOTO: SOLLENTUNA­HEM ?? PÅ MALMVÄGEN. Sollentuna­hems säkerhets- och trygghetsa­nsvarig Mostafa Alshawi med trygghetsv­ärdarna Kasereka och Ezekiel.
FOTO: SOLLENTUNA­HEM PÅ MALMVÄGEN. Sollentuna­hems säkerhets- och trygghetsa­nsvarig Mostafa Alshawi med trygghetsv­ärdarna Kasereka och Ezekiel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden