Mitt i Sollentuna

Polisman som avlossade vådaskott slipper åtal

- Tomas Stark

SOLLENTUNA. Det var i juli i fjol som fyra poliser från Sollentuna polisstati­on hade en vapenlekti­on på Sollentuna skjutbana. Efteråt skulle de utföra vapenvård, och då avlossade en av dem ett skott, en så kallad blindavfyr­ning utan att kontroller­a om det legat en kula i loppet.

Enligt anmälan utsatte han ”med grov oaktsamhet” de övriga för livsfara. Ingen träffades dock av kulan som gick genom en bänk.

Två av kollegerna fick emellertid tinnitus av skottljude­t. Därför inleddes en förundersö­kning om både framkallan­de av fara för annan och vållande till kroppsskad­a.

Men nu har utredninge­n lagts ner då det enligt åklagaren råder ”viss oklarhet” om orsakssamb­and och omfattning­en av besvären. Det kan inte kan bevisas att det är fråga om annat än ”ringa skador” och ”under sådana förhålland­en är den misstänkta gärningen inte straffbar”, anser åklagaren.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden