Mitt i Sollentuna

Nya rekord på bostadsmar­knaden

Stora skillnader mellan utgångs- och slutpriser

- Jonas Berge

I innerstan gick den genomsnitt­liga lägenheten i januari 2022 upp 17 procent från utgångstil­l slutpris. Det är den högsta noteringen på fem år.

När pandemin var som mest intensiv var det villor ”alla” ville ha. På senare tid har Hemnets analytiker Erik Holmberg sett en förflyttni­ng i efterfråga­n till lägenheter. I synnerhet i centrala lägen.

Störst var skillnaden mellan utgångs- och slutpris på Södermalm, 21 procent. Tätt följt av Gärdet och Kungsholme­n med 17. I närliggand­e kommunerna Solna och Sundbyberg drevs priserna upp med rejäla 16 procent.

– Det kan ses som en normaliser­ing av marknaden då det är på denna typ av bostäder trycket är högst historiskt sett, säger Erik Holmberg.

– När vi får många spekulante­r per bostad tenderar priserna att öka mer i budgivning­arna. Det är det vi sett nu när efterfråga­n på lägenheter i centrala lägen ökat kraftigt i förhålland­e till utbudet. Trycket på marknaden i innerstan har varit högt även under pandemins mest intensiva fas men det är tydligt att det ökat ytterligar­e nu när pandemins mest intensiva fas är över.

Då får man bäst pris

När det gäller lägenheter i Stockholm är det nu ännu tydligare att det är det man kallar säljarnas marknad. Varje bostad har många intressent­er, vilket leder till både mer intensiva budgivning­ar och kortare försäljnin­gstider.

– Det vara bra att ha med sig att högst pris får man oftast efter att bostaden varit till salu ungefär elva, tolv dagar, då har budgivning­en ofta avslutats och bostaden fått ett marknadspr­is. Annars kan det vara lockande att sälja tidigare på en så här het marknad, men det ger generellt ett lägre slutpris, säger Erik Holmberg.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? HÖGTRYCK. Enligt Hemnet är den ökade efterfråga­n på innerstads­lägenheter ett tecken på att marknaden är på väg att normaliser­as.
FOTO: MOSTPHOTOS HÖGTRYCK. Enligt Hemnet är den ökade efterfråga­n på innerstads­lägenheter ett tecken på att marknaden är på väg att normaliser­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden