Mitt i Sollentuna

Jag känner ingen skam för att jag näthandlar

-

Svar på insändaren ”Ditt näthandlan­de skapar en tråkigare citykärna”.

Inte nog med att man ska känna flygskam och skämmas för att man har bil, nu ska även ens näthandlan­de skuldbeläg­gas.

Enligt signaturen Elle leder nämligen näthandeln till att citykärnor­na utarmas. Det billiga köpet på nätet är därmed en självisk akt som leder till ökade samhällsko­stnader, går resonemang­et.

Jag köper saker på nätet som jag inte hittar i fysiska butiker där jag bor och för det ska jag tydligen skämmas. Jag känner dock ingen skam och kommer att fortsätta näthandla, trots skribenten­s moraliska pekpinnar. Peter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden