Mitt i Sollentuna

Ska den som missköter sin hälsa inte heller få hjälp?

- SJÄLVFÖRVÅ­LLAT?

Svar till Christoffe­r Svärd i nr 5, angående samhällets hjälp om vi vägrar vaccin. Vaccinpass är en falsk trygghet och en diskrimine­ring mot dem som inte KAN ta vaccinet.

Sen kan man ju hårdra det – då borde ju inte de som missbrukar alkohol, cigaretter eller mat få hjälp heller. Jag tar mitt ansvar och röker inte, dricker inte, lider inte av fetma – men får betala för att de som inte sköter sig får samhällets hjälp. Så var finns logiken i ditt resonemang om just vaccinet?

Alkohol och rökning är klart mer dödligt än detta virus. Diskussion­en om detta med vaccin/icke vaccin har totalt gått över styr. Det vanliga sunda förnuftet har försvunnit och tyvärr är samhället uppdelat – vi och dom – vilket är jättetråki­gt. Jag tror det viktigaste ändå är att hålla avstånd, håll dig hemma om du är sjuk och tvätta händerna – det kommer man långt på. Calith

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Har en rökare inte heller rätt till vård, om en icke vaccinerad inte har det?
FOTO: MOSTPHOTOS Har en rökare inte heller rätt till vård, om en icke vaccinerad inte har det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden