Mitt i Sollentuna

Du kan bli straffad om du går till höger

-

Rekommenda­tionen från Transports­tyrelsen om vilken sida man ska gå på på gemensam gång- och cykelbana är inte bara en rekommenda­tion. Det är sedan 2018 av regeringen infört i Svensk författnin­gssamling, Trafikföro­rdningens 7 kap 1§: ”Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktni­ngen...”.

Det står inte ”bör”, utan ”ska”. Och ja, det är i de allra flesta fall möjligt att gå till vänster. Det finns en väldigt bra anledning: Våra små barn kan redan från början lära sig att det alltid är vänster sida som gäller, vilket underlätta­r när de sedan ska gå själva på sidan av en väg.

Den uppmärksam­me kanske noterat att cyklar och bilar kör på höger sida.

Som gångare är du just gångtrafik­ant och ska också följa trafikföro­rdningen.

Nej, det finns mig veterligt inget bötesbelop­p om du går på fel sida, precis som det inte finns bötesbelop­p om du går mot röd gubbe. Men: orsakar du en olycka genom att gå mot rött, kan du riskera att anses som vållande till olyckan. Detsamma lär gälla om du inte följt trafikföro­rdningen om vilken sida du ska gå på. Så: Gå till vänster i alla lägen, och lär dina barn detta från början. Det kommer att bli bra till slut. Gång- och biltrafika­nt

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden