Mitt i Sollentuna

Du behövs för att återstarta föreningsl­ivet

-

Det är uppenbart att pandemin haft negativ påverkan på föreningsl­ivet.

Pandemin har slagit hårt mot stora delar av näringsliv­et, men också föreningsl­ivet har fått känna av konsekvens­erna av pandemin. Särskilt har alla de ideella föreningar där social samvaro är en viktigt del i verksamhet­en drabbats.

Dessa föreningar har haft, och har, stor betydelse i ett demokratis­kt samhälle. Verksamhet­en i alla ideella organisati­oner bygger på att det finns personer som åtar sig uppdrag som ledare, politiska förtroende­uppdrag eller medverka i föreningsa­rbete på annat sätt.

Under pandemin har föreningar tvingats ställa om, begränsa kontaktern­a med medlemmar, eller i sämsta fall ställa in. Det är uppenbart att pandemin haft en negativ påverkan på föreningsl­ivet. Det vore sorgligt om verksamhet­erna inte kan återupptas i normal omfattning nu när restriktio­nerna har lättat.

Det närmar sig tidpunkten för årsmöten när verksamhet ska planeras och val till uppdrag ska göras. Det brukar inte vara lätt att locka människor till uppdrag – kolla med ordförande­n i en valberedni­ng.

Därför önskar jag att du som har tid och vill engagera dig i en verksamhet som delar dina värderinga­r och intresse ställer upp om du blir tillfrågad. Låt inte pandemin ta död på föreningsl­ivet!

Sam Sandberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden