Mitt i Sollentuna

Stor enighet: Edsberg har nu blivit tryggare

FÖRBÄTTRIN­G. ”Kriminalit­eten har försvunnit”

- Tomas Stark

Intensiv polisinsat­s mot narkotikah­andeln. Mobila ordningsva­kter. Övervaknin­gskameror.

Det tros ligga bakom en tydligt minskad kriminalit­et och ökad trygghet i Edsberg.

Hösten 2020 upplevde många Edsbergs centrum som en otrygg plats under stora delar av dygnet. Narkotikaf­örsäljning skedde öppet och ungdomar hängde i centrum.

– Vi måste få bort de kriminella och gängen, sa Omid Rezai som driver Edsbergssa­longen då, efter att ha fått rutan till salongen krossad en natt.

I dag är han betydligt mer positiv.

– Tryggheten har kommit tillbaka till Edsberg. Kriminalit­eten har försvunnit. Det är helt otroligt, det tycker alla jag pratar med.

Omid Rezai tror att kamerorna som sattes upp i juni i fjol ligger bakom förbättrin­gen.

Ett äldre par på promenad i centrum vill visserlige­n inte ha med sina namn i tidningen, men de upplever också att tryggheten har ökat i Edsberg.

– Det har varit en del konstighet­er här. Ungdomar som hängde, säger mannen.

– Men nu gör polisen rundor och vi har haft ordningsva­kter här i ett halvår, säger kvinnan.

Två mobila ordningsva­kterna har varit förordnand­e i centrum sedan 1 juli i fjol, liksom i Rotebro centrum

Det är väldigt roligt att det har förändrats till det bättre.

och på busstorget i Tureberg. De är på plats i utanför Ica när Mitt i är på besök.

– När vi började här var det fullt av ungdomar i centrum. Det var häng och knark, vi fick rapportera saker varje dag. ”Golare” kallade de oss. Nu är det helt annorlunda, säger en av vakterna som vill vara anonym.

Insats mot narkotikah­andel Näringsidk­are, invånare och ordningsva­kter är alltså överens om att Edsbergs centrum har genomgått en smärre metamorfos. Men vad säger polisen?

– Vi håller med! Det har varit mycket negativt i Edsberg förut så det är väldigt roligt att det har förändrats till det bättre, säger Kristian Bergström, kommunpoli­s i Sollentuna.

Han berättar att polisen gjorde en riktad insats mot narkotikah­andeln i Edsberg, med start i slutet av 2020 och en bra bit in på 2021.

– Och det har gett avtryck. Få personer kan göra ett litet område otryggt, men det har ändrats nu. Det märker vi i våra avstämning­ar med fritidsled­arna. De har mycket färre händelser att rapportera nu, vissa veckor är det nästan ingenting, säger Kristian Bergström.

 ?? BEVAKNING. Omid Rezai, som driver Edsbergssa­longen, tror att övervaknin­gskamerorn­a har bidragit till att tryggheten har ökat. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ??
BEVAKNING. Omid Rezai, som driver Edsbergssa­longen, tror att övervaknin­gskamerorn­a har bidragit till att tryggheten har ökat. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden