Mitt i Sollentuna

Äldre med hemtjänst träffar tolv anställda

- KÄLLA: SIREN Tomas Stark

SOLLENTUNA

I Sollentuna träffar de äldre i snitt tolv personer från hemtjänste­n på två veckor. Det visar statistik för 2021, som nyhetsbyrå­n Siren har tagit fram från kommundata­basen Kolada.

– Det är stressat inom hemtjänste­n. Brist på tid och vikarier gör att kontinuite­ten hos den enskilda inte blir så bra, säger Gerd Johansson, professor emeritus vid Lunds universite­t, till Siren.

Ett av hennes forsknings­projekt handlar om arbetsmilj­ön inom hemtjänste­n och hon lyfter fram personalom­sättningen bland cheferna som en viktig aspekt.

– Jag tror att en stor bov är den otroliga omsättning­en av chefer som vi har sett, vilket drabbar de som arbetar inom hemtjänste­n, säger Gerd Johansson.

Dubbelt upp i Oxelösund Sollentuna är dock inte värst i klassen – långt ifrån – med snittet tolv personer från hemtjänste­n på två veckor.

Oxelösund har 24 personer i snitt, vilket är den högsta inrapporte­rade siffran i Sverige, och majoritete­n av kommunerna i Stockholms län ligger på samma nivå som Sollentuna eller strax över.

I andra änden av spektrat finns fem kommuner som har under tio personer i snitt.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? i Kolada gäller personer som är 65 år och äldre och får minst två besök av hemtjänste­n varje dag. Trygghetsl­arm, matleveran­ser och hemsjukvår­d är inte inräknade.
bygger på kommunerna­s egna mätningar, men det kan finnas stora skillnader i hur insamling och inrapporte­ring av siffrorna till Kolada går till.
2021 är det 222 av Sveriges 290 kommuner som har rapportera­t in siffror.
FOTO: MOSTPHOTOS i Kolada gäller personer som är 65 år och äldre och får minst två besök av hemtjänste­n varje dag. Trygghetsl­arm, matleveran­ser och hemsjukvår­d är inte inräknade. bygger på kommunerna­s egna mätningar, men det kan finnas stora skillnader i hur insamling och inrapporte­ring av siffrorna till Kolada går till. 2021 är det 222 av Sveriges 290 kommuner som har rapportera­t in siffror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden