Mitt i Sollentuna

Afsaneh Salehi, 47, Sollentuna

-

– Jag tycker nog att Sverige är ett bra land för äldre, man använder deras erfarenhet och värderar dem.

– Men jag hör jag ganska ofta från pensionäre­r att deras pengar inte räcker till. Det är ändå de som har byggt upp välfärden. Allt vi har är tack vare dem. De måste få betalt för det.

– Under pandemin har de äldre också drabbats hårt och jag tror att det har med privatiser­ingarna att göra. Jag är emot all privatiser­ing av äldreomsor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden