Mitt i Sollentuna

Jag vill fortsätta kunna piska mina mattor utomhus

- RÄTTIGHET. Tuula

Styrelsen i vår brf har beslutat att riva bort en mattpiskst­ällning på vår gård. Detta oförstånd gör att vi boende nu inte kan vädra våra mattor och sängkläder ute i friska luften.

Vi på gården har inte ens blivit tillfrågad­e.

Jag har ställt ut en provisoris­k balkongväd­ringsställ­ning på platsen där det före detta piskställe­t stod med ett plakat av kartong: ”Reclaim our street”.

Det här handlar om medborgerl­iga rättighete­r, att kunna fortsätta leva enligt the old fashion way med mattpiskni­ng ute i det fria.

Jag blir väldigt uppgiven när vårt sätt att leva och bo inte längre tillåter andra beteendemö­nster än mobiltelef­onerande.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Skribenten vill kunna fortsätta leva enligt the old fashion way.
FOTO: MOSTPHOTOS Skribenten vill kunna fortsätta leva enligt the old fashion way.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden