Mitt i Sollentuna

Mer sunt förnuft i mittfilen!

- FÖRST UT. Mainstream

Apropå signaturen ”Mittfilsma­fioso” (nr 6, 2022). Det stora felet med lagen som påbjuder att högerfilen ska utnyttjas i första hand är att det saknas kriterier för NÄR det är ok att nyttja mittfilen.

Det öppnar för godtycklig­t bötfälland­e.

Om ALLA villkorslö­st ALLTID skulle välja högerfilen skulle kaos uppstå på grund av alla onödiga filbyten, med onödiga olyckor/tillbud som följd. Låt sunt förnuft råda! Vid normalt trafikläge bör färd i mittfilen vara helt okej, förutsatt att hastighete­n är den max tillåtna.

 ?? FOTO: BRITT JONSSON ?? I början på förra veckan tittade Vintergäck­en fram i Britt Jonssons täppa.
FOTO: BRITT JONSSON I början på förra veckan tittade Vintergäck­en fram i Britt Jonssons täppa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden