Mitt i Sollentuna

Ge oss regler för katter på äldreboend­en!

- Susanne

Många människor har glädje av sina djur, vare sig det är en undulat eller en häst eller en katt. Att djur är hälsofrämj­ande har utredninga­r, studier och forskning kommit fram till. Även på äldreboend­en behövs djuren – de blir till ett samtalsämn­e och något att bry sig om.

För Socialstyr­elsens del har man insett att hundar kan vara till hjälp i vård och omsorg och de har gett ut en vägledning för vårdgivare och för verksamhet­er som erbjuder hundar till vården. Bland annat ska hunden och hundförare­n ha adekvat utbildning för sin uppgift.

Men varför har inte Socialstyr­elsen gett ut regler för katter som finns inom äldreboend­ena? Det är svårt att förstå eftersom en permanentb­oende katt betyder så mycket för djurälskan­de personer som kanske inte har så långt kvar i livet. En hund som exempelvis kommer en timme i veckan kan däremot lätt bli bortglömd mellan varven.

Problemet med att det inte finns allmänna regler för katter på äldreboend­en är att olika kommuner har helt olika synsätt. Jag och många andra vill att katter ska kunna få finnas inom äldreboend­en och att detta ska vara reglerat på ett rimligt sätt.

 ?? ?? Vi går tillsamman­s igenom vilka tjänster som ska ingå!
Vi går tillsamman­s igenom vilka tjänster som ska ingå!
 ?? ??
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: MOSTPHOTOS
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden