Mitt i Sollentuna

När får jag pengarna tillbaka för ett ångrat köp?

- PENGARNA TILLBAKA. CASSANDRA LARSSON Här svarar vi på frågor om alla typer av konsumentr­ättsliga problem. Det kan handla om tjänster, varor, resor, abonnemang eller distansavt­al.

Jag har köpt kläder på nätet och betalade 5 000 kronor direkt. Nu har jag ångrat köpet, meddelat säljaren och skickat tillbaka paketet. Jag har till och med fått en bekräftels­e att paketet är levererat. Men nu har det gått en vecka och jag har fortfarand­e inte fått mina pengar tillbaka.

FRÅGA:

När du handlar på nätet gäller distansavt­alslagen. När du ångrar ett köp ska företaget, enligt lagen, betala tillbaka vad du har betalat. Återbetaln­ingen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag butiken tog emot ditt meddelande om ånger. Företaget är däremot inte skyldiga att återbetala dig förrän de har tagit emot kläderna eller du kan visa att du har skickat tillbaka dem.

Eftersom företaget har 14 dagar på sig att återbetala pengarna råder jag dig att avvakta några dagar till.

SVAR:

Hur lång tid får det ta innan nu får pengarna tillbaka för ett ångrat köp? Konsumentr­ådgivare Cassandra Larsson reder ut.

det omgående om det ska uppstå en bindande överenskom­melse. Annars är bilhandlar­en bunden av sitt erbjudande under så lång tid som anges i offerten.

Lagen tar bland annat upp frågor om när tjänsten ska utföras och när betalning ska ske.

När ska tjänsten utföras?

I första hand är det ditt avtal, överenskom­melse med företaget som säger när arbetet ska påbörjas och slutföras. Ett avtal kan signeras skriftligt på ett papper men kan också godkännas muntligt eller skriftligt via mail. Det är alltid enklare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt.

Om det inte finns något skriftligt underlag som visar vad ni har kommit överens om ska arbetet slutföras inom skälig tid. En skälig tid är vad det skulle ta för andra företag att utföra samma typ av tjänst.

 ?? ??
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: MOSTPHOTOS
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden