Mitt i Sollentuna

Vad gör jag? Jag vill få ett hem!

-

Jag har problem med en hantverkar­e som säger att han ska färdigstäl­la renovering­en av mitt badrum och lägenhet. Men nu efter ungefär tre veckors försök att få ett slutdatum så har allt stått stilla. Jag kan inte flytta hem till lägenheten eftersom det saknar badrum och kök. Hantverkar­en drar bara ut på tiden. Han har skickat vad han uppger är en slutfaktur­a där inget står beskrivet vad det avser men framförall­t är jobbet inte utfört.

Vad gör jag? Jag vill få ett hem!

FRÅGA:

När du som privatpers­on köper en tjänst av ett företag gäller konsumentt­jänstlagen.

SVAR:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden