Mitt i Sollentuna

Statistike­n bekräftar upplevelse­n

- KÄLLA: SOLLENTUNA KOMMUN

● Antalet rapporter om våld, rån och bråk har nästan halverats i Edsberg mellan 2020 och 2021.

● Även rapporter om skadegörel­se har blivit färre.

● På ett möte den 8 februari summerades läget som lugnare 2021 än tidigare, en bild som bekräftade­s av medborgare, näringsidk­are, skola och civilsamhä­lle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden