Mitt i Sollentuna

Snabb effekt

- KÄLLA: SOLLENTUNA­HEM

● I höstas började Sollentuna­hem sätta upp störningsb­oxar för att få bort oönskat häng från trapphusen och öka hyresgäste­rnas upplevda trygghet.

● Tio portar i Edsberg har fått störningsb­oxar. Snart finns det även i en port på Mässvägen i Tureberg, och Sollentuna­hem planerar att sätta upp boxar i fler fastighete­r under våren.

● I Edsberg har boxarna haft snabb och stor effekt. Hänget i portarna har minskat med 95 procent på kort tid, enligt boxarnas rörelsedet­ektorer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden