Mitt i Sollentuna

Antalet bekräftade fall sjunker snabbt

- Tomas Stark

I vecka 6 konstatera­des 324 nya coronafall i Sollentuna, enligt FHM:s senaste statistik.

Det är det lägsta antalet sedan veckan före jul – men siffrorna ska tolkas med försiktigh­et.

Folkhälsom­yndigheten betonar att statistike­n är svårläst just nu på grund av ändrade rekommenda­tioner för testning, men även antalet inlagda på iva i hela landet viker neråt.

– Det är också ett tecken på att smittan går ner något, säger Britta Björkholm, avdelnings­chef på FHM, under en presskonfe­rens.

Hon förklarar att vården emellertid är fortsatt belastad, och att omikron nu står för 100 procent av alla smittade. Samtidigt har antalet vaccinatio­ner gått ner de senaste veckorna.

– Vi har signaler på att intresset för vaccin har minskat. Men det är svårt att veta just nu om det beror på minskad motivation. Det kan också bero på att många har varit sjuka helt enkelt och behövt vänta ut att infektione­n tar slut. Men sen när man är frisk igen är det läge att gå och boka sin tredje spruta. Kapacitete­n finns och det finns tillgängli­gt vaccin, säger Britta Björkholm.

”Hoppas nå platå”

Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyr­elsen, och han berättar att smittsprid­ningen fortsatt är hög hos personer som har hemtjänst.

– Vi hoppas att vi snart ska kunna nå någon slags platå, säger han.

I Sollentuna har 176 personer avlidit till följd av covid-19. Det innebär 238,1 personer per 100 000 invånare, vilket är mycket högt jämfört med snittet i Sverige.

Av landets 290 kommuner är det endast 20 som har högre dödstal per invånare än Sollentuna, och i Stockholms län är det bara tre: Upplands Väsby (263,9), Södertälje (257,7) och Sigtuna (243,7).

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? PÅ VÄG NER. Antalet nya konstatera­de coronafall i Sollentuna sjönk från 1 135 i vecka 5 till 324 i vecka 6.
FOTO: MOSTPHOTOS PÅ VÄG NER. Antalet nya konstatera­de coronafall i Sollentuna sjönk från 1 135 i vecka 5 till 324 i vecka 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden