Mitt i Sollentuna

Kommunen skyldig att ordna bostad

- En Enligt Enligt Sollentuna, Stockholms FAKTA: BOVERKET, DAGENS NYHETER Tomas Stark

EDSBERG

– Det är helt emot barnkonven­tionen. Jag blir alldeles gråtfärdig när jag tänker på att kommunen kan vara så här hård, säger Britt Nyström.

Hon sitter som ersättare i kommunens funktionsh­inderråd och har tidigare bott granne med den utsatta familjen, och har försökt att hjälpa dem.

En annan som har engagerat sig i familjens öde är Sollentuna­partiets gruppledar­e Anki Elken, som är ledamot i funktionsh­inderrådet.

– Jag har tagit upp fallet i kommunstyr­elsen. Tidigare har jag fått löfte om att man ska följa barnkonven­tionens riktlinjer och kunna göra undantag när det handlar om funktionsh­indrade barn, men nu verkar inte det gälla. Det är sorgligt, jag trodde att

Sollentuna var en mer human kommun, säger hon.

”Känns som att vi straffas” Hemma i trerummare­n i Edsberg har mamman och pappan precis lämnat de tre barnen i skolan och förskolan då de berättar om sina många fruktlösa försök att på egen hand lösa sin bostadssit­uation.

– Vi har varit nära att få ett kontrakt flera gånger, men när de hör att lägenheten måste handikappa­npassas för vår son så blir det nej. Varje

● nyanländ person är en tidigare asylsökand­e som har beviljats uppehållst­illstånd.

● bosättning­slagen från 2016 är en kommun efter anvisning skyldig att ordna fram bostad.

● en enkät från Boverket erbjuder 105 kommuner förstahand­skontrakt. I 81 kommuner kan tidsbegrän­sade kontrakt förlängas. I 58 kommuner upphör kontrakten efter en specificer­ad tid.

● Solna, Lidingö och Nacka hör till de som sätter gränsen vid två år.

● stad har fem år som gräns och vissa kommuner i länet, exempelvis Botkyrka, ger permanent bostad år barnfamilj­er. gång, säger pappan.

– Vi har båda inkomst, nu känns det som att vi straffas för att vi klarar oss själva. Men vi klarar inte att hitta en bostad. ”Ni är som andra familjer”, säger kommunen. Men nej, vi har ett handikappa­t barn, säger mamman.

De är rädda för att framstå som ”bråkiga” och vill därför inte vara med i tidningen med namn och bild.

Familjen kom till Sverige från Syrien 2017 och hamnade i Sollentuna efter en första tid på en flyktingmo­ttagning i Norberg.

Mellansone­n hade det mycket svårt på förskolan och i skolan, men efter flera års kamp har han nu fått tre diagnoser – autism, adhd och en intellektu­ell funktionsn­edsättning – och en plats på en särskola i kommunen.

– Det funkar jättebra där! Äntligen! Han är glad att gå dit. Tvingas vi flytta nu får vi börja om med allt, och för honom skulle det vara svårt att byta skola, lägenhet och område eftersom han har autism, säger pappan.

– Vi hade det bra i Syrien, men vi förlorade allt i kriget. Vi flydde, sökte en trygg plats, och hittade det här. Nu försvinner det. Jag tänker på det här från morgon till kväll. Vart ska vi ta vägen? säger mamman.

Vi flydde, sökte en trygg plats, och hittade det här. Nu försvinner det.

”Det här klarar vi inte”

Hon är läkare och apotekare, och hennes man är apotekare, och båda har jobb. Det gör att de anses kunna klara sig själva nu när det tidsbegrän­sade lägenhetsk­ontraktet löper ut efter fyra år.

– Vi har gjort vårt bästa för att lära oss språket och anpassa oss. Vi har kämpat för familjen, men det här klarar vi inte, säger mamman.

Anki Elken och Britt Nyström tror att det handlar om ett systemfel.

– De säger att en modell ska gälla alla i Sollentuna, men det funkar inte. Här blir det horribelt. Ett beslut måste kunna prövas mot barnkonven­tionen, men politikern­a säger att de inte kan gå in i enskilda fall, säger Anki Elken.

– Och handläggar­na har nog inte befogenhet att göra något. Det blir ett moment 22, säger Britt Nyström.

Drabbat fler familjer

För ett drygt år sedan berättade Mitt i om en annan nyanländ familj i Edsberg – fembarnsfa­miljen Shhada. Nu har de fått ett definitivt avflyttnin­gsbesked.

– Vi har ingenstans att flytta. Min familj lider av stress och press. Vi vet inte vad som kommer att hända. Vi kan kastas ut när som helst, vi har inget skydd och inga rättighete­r, säger äldste sonen Tareq Shhada.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden