Mitt i Sollentuna

Skadegörel­se mot parkerade bilar

-

De senaste veckorna har parkerade bilar i Häggvik utsatts för systematis­k skadegörel­se, berättar Kristian Bergström, kommunpoli­s i Sollentuna.

Bland annat har däck punkterats och bilar gjorts obrukbara.

– Brotten innebär kostsamma reparation­er för drabbade bilägare. Vi behöver hjälp med vittnesupp­gifter för att komma vidare i utredninga­rna. Har du sett något avvikande i området så tipsa polisen på 114 14, säger Kristian Bergström.

HÄGGVIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden