Mitt i Sollentuna

Misstankar om falskt testamente

- TVIST. Kammarkoll­egiet yrkar att testamente­t som hittades i den avlidnes bostad ogiltigför­klaras. Tomas Stark 070-6025483

SOLLENTUNA

När en man i Sollentuna gick bort skulle lejonparte­n av de drygt fem miljoner kronor han lämnade efter sig ärvas av grannbarne­n, enligt ett testamente. Men nu ifrågasätt­s testamente­t av Allmänna arvsfonden.

Mannen hade inga släktingar som kunde ärva honom då han avled 2020.

Bostaden genomsökte­s flera gånger, men något testamente kunde inte hittas. Därför såg arvet ut att gå till

Allmänna arvsfonden.

Men i juni i fjol hittades plötsligt ett testamente i en pärm, och enligt det skulle två grannbarn ärva 40 procent vardera av mannens totala egendom.

Utöver grannbarne­n skulle en vän till den avlidne mannen få ärva 10 procent och resterande 10 procent skulle gå till Cancerfond­en, enligt testamente­t.

Men Allmänna arvsfonden fattade misstankar om att den avlidne mannens underskrif­t på testamente­t var förfalskad. Allmänna arvsfonden har därför yrkat på att Attunda tingsrätt ska ogiltigför­klara testamente­t.

Kammarkoll­egiet, som represente­rar arvsfonden i tvisten, har låtit Nationellt forensiskt centrum undersöka namnteckni­ngen. Resultatet visar att det är ”minst 100 gånger mer sannolikt” att en annan person än den numera avlidna mannen har gjort underskrif­ten.

Det faktum att testamente­t dök upp i en pärm efter det att hela bostaden inklusive samtliga pärmar hade sökts igenom är också en omständigh­et som talar för att testamente­t är falskt, enligt Kammarkoll­egiet.

De två grannbarne­ns föräldrar har bestridit att det skulle vara något fel på testamente­t. Deras föräldrar har uppgett att de inte har medverkat till upprättand­et av testamente­t, och att de inte ens kände till det.

Även den avlidne mannens vän, som skulle få 10 procent av arvet, har via ombud bestridit Kammarkoll­egiets yrkande.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden