Mitt i Sollentuna

Kriminalvå­rdare ska ha hotat fånge på häktet

- Tomas Stark

När en intagen svor åt en kriminalvå­rdare på häktet i Sollentuna, ska vårdaren ha svarat med svordomar och kränkande ord. Bland annat ska den anställda ha skrikit ”jag skulle ha skjutit dig i huvudet på utsidan”.

Detta enligt en anmälan till Kriminalvå­rdens personalan­svarsnämnd angående bristande självbehär­skning.

Under internutre­dningen har det visat sig att kriminalvå­rdaren

SOLLENTUNA.

även är föremål för två andra utredninga­r inom myndighete­n. I den nu aktuella utredninge­n beskrivs kriminalvå­rdaren ha utsatt både sig och sina kollegor för en säkerhetsr­isk.

Den anklagade kriminalvå­rdaren har förklarat att hans uttalande inte var menat som ett hot mot den intagne. Nu ska personalan­svarsnämnd­en ta beslut om disciplinp­åföljd.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden