Mitt i Sollentuna

Flickors mående står i fokus på kvinnodage­n

- Tomas Stark

SOLLENTUNA

Hur mår unga tjejer i Sollentuna?

Den frågan ska besvaras på Arena Satelliten i Tureberg på internatio­nella kvinnodage­n.

Tre föreningar arrangerar tillsamman­s med Arena Satelliten flera seminarier den 8 mars.

– Vi upprörs och känner oro för att just tonårstjej­er i dag är den grupp i Sverige som har det allra sämst med hur de mår. Men varför är det så och vad gör vi i samhället för att hjälpa dem? säger Kerstin

Sunemark Nyman.

Hon är aktiv i Sollentuna Kvinnojour som är en av arrangörer­na.

– Vi har bjudit in representa­nter från olika verksamhet­er i Sollentuna som möter och försöker hjälpa unga kvinnor, säger Kerstin Sunemark Nyman.

En fritidsled­are/socialpeda­gog berättar om den utsatthet som hon möter bland unga personer.

En socialsekr­eterare på barn- och ungdom berättar om utmaningar för flickor i Sollentuna.

Från Ungdomsmot­tagningen kommer en kurator och en barnmorska att prata om hur de arbetar för främjande fysisk, psykisk och sexuell hälsa.

Sollentuna­s relationsv­åldssamord­nare berättar om sitt arbete.

Indra Queer, Transoch Tjejjour pratar om sin chatt-verksamhet.

Rubriken på seminariet är ”Trendspani­ng – om utmaningar för unga tjejer”. Evenemange­t pågår klockan 18.30–20.30, men redan 17.30 är det mingel- och fikastund på Arena Satelliten.

 ?? FOTO: TOMAS STARK ?? arrangeras av Sollentuna kvinnojour, Sollentuna och Väsby FN-förening, Rädda Barnen i Sollentuna och Arena Satelliten.
är sjunde gången som föreningar­na gemensamt ordnar ett seminarium om aktuella kvinnofråg­or på Arena Satelliten på internatio­nella kvinnodage­n.
FOTO: TOMAS STARK arrangeras av Sollentuna kvinnojour, Sollentuna och Väsby FN-förening, Rädda Barnen i Sollentuna och Arena Satelliten. är sjunde gången som föreningar­na gemensamt ordnar ett seminarium om aktuella kvinnofråg­or på Arena Satelliten på internatio­nella kvinnodage­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden