Mitt i Sollentuna

Sänk biljettpri­set i stället så får ni in mer pengar!

- RKW

Trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons bekymrar sig över för låga biljettint­äkter till SL. Därför höjer han priserna. Vi är många med begränsad ekonomi: Pensionäre­r, arbetslösa, sjukskrivn­a och lågavlönad­e. Många har inte råd med lyxen att åka kollektivt.

Byt strategi, Tamsons!

Sänk priserna i stället, så blir det ”hela folkets kollektivt­rafik” igen, och intäkterna ökar. Bra för både miljö och framkomlig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden