Mitt i Sollentuna

Skulle du rasta din hund i någons villaträdg­ård?

- DÅLIG KOLL. Fido Fi Dong

Lika självklart som det är att plocka upp efter sin hund när den rastats, lika självklart är det att man inte rastar sin hund på annans privata mark. Speciellt om det finns skyltar som talar om att rastning av hundar inte är tilllåten.

Men här brister det alltför ofta. Om du går med din hund på allmänna gator och vägar och det därifrån går in gångvägar mellan flerfamilj­shus så är det mycket troligt att du då befinner dig på privat mark. Ofta en bostadsrät­tsförening­s mark.

Om det då finns skyltar som säger att rastning av hundar inte är tillåten så är det din skyldighet att kolla detta innan du går in. De flesta hundägare sköter sig bra men alltför många gör det inte.

Generellt så borde det vara så att man inte går in med sin hund mellan husen i ett bostadsomr­åde såvida man inte själv är bosatt där eller ska besöka någon boende där. Du som slarvar – brukar du gå in i villaträdg­årdar också för att rasta din hund?

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ”Rasta inte din hund på privat mark”, skriver insändarsk­ribenten.
FOTO: MOSTPHOTOS ”Rasta inte din hund på privat mark”, skriver insändarsk­ribenten.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden