Mitt i Sollentuna

PATRIK VINCENT

- Vd, Mitt i Stockholm. patrik.vincent@mitti.se Ukrainska flaggor utanför den ryska ambassaden i Stockholm, i torsdags i förra veckan.

Förra veckan vaknade vi upp till en ny och otäck värld som skrämmer ur så många olika perspektiv. Vi kommer att tvingas leva i en mer oförutsägb­ar tid som kommer att påverka oss alla, både direkt och indirekt.

Lokaltidni­ngen Mitt i är en politiskt oberoende tidning. Vi tar inte ställning för eller emot politiska förslag och idéer. Vår uppgift är att redovisa fakta och redogöra för alla sidors infallsvin­klar. Vi granskar politiker och politiska beslut. Vi ser till att medborgare får en verklighet­sförankrad bild av beslut, händelser och skeenden i samhället.

En sådan här dag sätter det vår tidningsut­givning i ett skarpare ljus. Vårt ansvar och roll i samhället kan inte överdrivas, vårt oberoende och granskande av samhället är ett vaccin mot desinforma­tion. Vi står för en saklig faktagrans­kande journalist­ik och är tillsamman­s med andra mediehus i Sverige själva ryggraden i vår demokrati.

Vi lever i ett land där yttrandefr­iheten finns inskriven i grundlagen, där medier och journalist­er kan verka fritt, utan att riskera att fängslas eller

 ?? ??
 ?? ??
 ?? FOTO: OLLE ANRELL ?? VISAR SITT STÖD.
FOTO: OLLE ANRELL VISAR SITT STÖD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden