Mitt i Sollentuna

Fastighets­mäklare i Sollentuna prickas

- SOLLENTUNA.

En mäklare i Sollentuna har fått en erinran av Fastighets­mäklarinsp­ektionens disciplinn­ämnd. Skälet är att han marknadsfö­rde en lägenhet som en fyrarummar­e fast hen visste att den bara hade tre rum och kök.

Mäklaren har förklarat att lägenheten tidigare hade fyra rum, innan en vägg togs ner, och att den är registrera­d som en fyra. Men det spelar ingen roll, menar disciplinn­ämnden, då en mäklare ska beskriva objektets faktiska förhålland­en.

Fastighets­mäklarinsp­ektionen bedömer därför att mäklaren ”har agerat i strid med god fastighets­mäklarsed och att användande­t av den vilseledan­de marknadsfö­ringen motiverar en erinran”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden