Mitt i Sollentuna

Solom gör comeback i norra Sollentuna

- SOLLENTUNA.

För tre år sedan lämnade AB Solom som hemtjänstu­tförare i Rotebro, Viby och Norrviken. Som skäl angavs ”ekonomiska och organisato­riska utmaningar”.

– Ambitionen har hela tiden varit att vi ska komma tillbaka och driva hemtjänst i hela kommunen igen, säger Jane Lundström, tills nyligen vd på AB Solom.

Och efter en omorganisa­tion och ”ett stort förbättrin­gsarbete” känner sig AB Solom alltså nu redo att erbjuda alla Sollentuna­bor kommunal hemtjänst igen. Sedan den 25 mars är AB Solom tillbaka som valbart alternativ i norr.

 ?? FOTO: TOMAS STARK ?? Kommunens eget vård- och omsorgsbol­ag. AB SOLOM.
FOTO: TOMAS STARK Kommunens eget vård- och omsorgsbol­ag. AB SOLOM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden