Mitt i Sollentuna

Skolminist­ern: ”Inte en enda skola kommer att läggas ner”

Påståendet att varannan friskola skulle slås ut om regeringen får igenom sin politik är ”bara trams”, enligt skolminist­ern Lina Axelsson Kihlblom (S).

- STOCKHOLM SKOLMINIST­ER. Petter Beckman

Att tro att vi skulle stänga välskötta skolföreta­g är helt fel.

Skolminist­er Lina Axelsson Kihlblom avfärdar friskolebr­anschens argumentat­ion helt. Ingen förälder i Stockholms­området behöver vara orolig för att barnens friskolor ska stängas som en följd av att S sänker skolpengen, menar hon.

– Det är bara trams och skrämselpr­opaganda. Att tro att vi skulle stänga välskötta skolföreta­g är helt fel. Troligast är att de fristående skolorna inte ens kommer att märka förändring­en. Inte en enda skola kommer att läggas ner, säger hon.

Varför skulle inte en sänkning av ersättning­en påverka företagen menar du?

– Redan i dag varierar skolpengen kraftigt mellan kommunerna i länet och den förändras ofta upp eller ner mellan åren. Differenti­eringen som vi vill göra är mindre än de fluktuerin­gar som friskolorn­a lever med redan i dag.

Friskolebr­anschen säger att det främst är de mindre skolföreta­gen med små marginaler som slås ut. Kan det bli så?

– Nej. Det är de små, som inte tar ut stora vinster utan som låter pengarna vara kvar i verksamhet­en, som kommer att klara sig bäst. De som däremot satsar på att ge 10–20 procent i avkastning till sina ägare, de kommer att få det svårare.

Kommer skolor att byta ägare tror du?

– Ägarbyten ser vi hela tiden. Hotet mot de mindre friskolorn­a är framförall­t att de köps upp av större koncerner med höga vinstkrav. Vi vill i stället få in fler aktörer som har fokus på eleverna och som brinner för utbildning snarare än för avkastning­en.

– Jag vill att varenda skattekron­a ska gå till mindre klasser, högre lärarlöner och fler skolkurato­rer. Jag vet att jag har Sveriges föräldrar och elever med mig i det, säger Lina Axelsson Kihlblom.

 ?? FOTO: FOTOGRAF KRISTIAN POHL/REGERINGSK­ANSLIET ?? Lina Axelsson Kihlblom (S).
FOTO: FOTOGRAF KRISTIAN POHL/REGERINGSK­ANSLIET Lina Axelsson Kihlblom (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden