Mitt i Sollentuna

Cykla inte på trottoaren

- Lilla_eko

Problem med vuxna cyklister på trottoaren. Det gäller den på Malmvägen, den är smal och till för de gående. Straxt innan överfarten på Bygdevägen så blir det en kombinerad gång- och cykelväg. Kan man inte sätta upp skyltar så att det blir tydligare? Speciellt när cyklistern­a kommer från Häggvikshå­llet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden