Mitt i Solna

Att sola i måttliga mängder är inte skadligt

- Tommy Attar VD TanExpress

Här kommer lite fakta: • Ett solarium har en inbyggd timer som stänger av maskinen efter 15 minuter, vem stänger av solen när du eller gemene svensk ligger och steker tillsamman­s med småbarnen på stranden i Thailand?

• Var sjätte svensk lider av D-vitaminbri­st. Forskarna Susanne Bejerot och Mats Humble har kommit fram till att D-vitaminbri­st utgör en förbisedd och allvarlig riskfaktor för en lång rad kroniska sjukdomar, och det enklaste sättet att kompensera kroppen denna brist är att utsätta den för den nödvändiga UVB-strålninge­n som fås av solen och solariet.

• Två semesterve­ckor i Thailand motsvarar 300 solningar á 15 minuter.

Solarium är en helt fantastisk produkt som borde ha en naturlig plats i vår moderna livsstil. Solariet är en fantastisk källa till både fysiskt och psykiskt välmående. Vi får avkoppling från vardagen samtidigt som UVBljuset säkerställ­er att vi har bra D-vitaminniv­åer året runt.

UVA-ljuset är positivt för vår mentala hälsa och minskar risken för hjärtoch kärlsjukdo­mar. Om myndighete­rna förstått hur bra solarier är för hälsan så skulle varje sjukhus, ålderdomsh­em och äldreboend­e ha solarium för eftervård och för att motverka sjukdomar, depression­er och benskörhet hos de äldre. Dessutom lever vi längre om vi solar.

D-vitaminbri­st utgör en förbisedd och allvarlig riskfaktor för en lång rad kroniska sjukdomar.

 ??  ?? Solarium är en fantastisk produkt som borde ha en naturlig plats i vår moderna livsstil, skriver insändarsk­ribenten.
Solarium är en fantastisk produkt som borde ha en naturlig plats i vår moderna livsstil, skriver insändarsk­ribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden