Mitt i Solna

Gula linjen ska gå från Solna till Farsta

- Michael Toll

De befintliga idéerna för tunnelbane­utbyggnade­n visade sig bli för dyra. Därför har ursprungsp­lanen gjorts om. Flera stora förändring­ar presentera­s nu. Solnaborna kommer att kunna åka hela vägen från Arenastade­n till söderort utan byten.

Under våren har förvaltnin­gen för utbyggd tunnelbana gjort en genomgång av projektet med att bygga ut Stockholms tunnelbana. Totalt snackas det om tio nya stationer och två mil nytt spår. Det visade sig dock att kostnadern­a blev dyrare än beräknat.

– Ja, närmare 3,5 miljarder kronor dyrare, så vi var tvungna att göra något, säger Mårten Frumerie, chef för förvaltnin­g för utbyggd tunnelbana.

Vad som gjordes var att de ”vände på alla stenar” och hittade en rad åtgärder som drar ner kostnadern­a. I stora drag handlar det om att stationern­a minskas i volym, att spårtunnla­rna minskas i omfång samt att man flyttar eller tar bort en del uppgångar. Och att den planerade byggstarte­n förse- nas med cirka två, tre år.

– Vi försöker helt enkelt bygga på ett smartare sätt. Att till exempel placera alla stationer i berg blir mycket billigare än att bygga dem i lerbotten. Men det betyder också att vissa uppgångar därför har tagits bort, säger Mårten Frumerie.

En annan stor förändring är att Gula linjen förlängs söderut hela vägen från Arenastade­n till Farsta Strand och Skarpnäck. Från Odenplan kopplas den på gröna linjens spår. Någon egen plattform för gula linjen kommer inte att byggas på Odenplan, vilket halverar kostnadern­a på just den stationen.

– Turtäthete­n kommer inte förändras på dagens gröna linje. Det positiva är att du nu kan åka från Farsta Strand eller Skarpnäck hela vägen till Friends utan att byta, säger Marianne Dunér, kommunikat­ionschef på förvaltnin­g för utbyggd tunnelbana.

Med de åtgärder som presentera­s hamnar den totala kostnaden för utbyggnade­n på 20,7 miljarder kronor. Fortfarand­e 1,2 miljarder kronor dyrare än ursprungsp­lanen, men ändå inom den felmargina­l som satts upp.

– Det mesta som vi drar ner på kommer man inte som resenär märka av när allt är klart, säger Mårten Frumerie.

Byggstarte­n försenas med ett par år och beräknas till 2018. Byggtiden varierar mellan 6-8 år.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? VÄNDNING. Gula Linjen från Arenastade­n kommer inte att vända vid Odenplan utan dras hela vägen till söderort.
FOTO: MOSTPHOTOS VÄNDNING. Gula Linjen från Arenastade­n kommer inte att vända vid Odenplan utan dras hela vägen till söderort.
 ?? FOTO: FOTO: SLL ?? NY GUL LINJE. Stockholm får en gul linje från Farsta till Friends. Till höger: Mårten Frumerie, chef på förvaltnin­gen tunnelbane­utbyggnade­n.
FOTO: FOTO: SLL NY GUL LINJE. Stockholm får en gul linje från Farsta till Friends. Till höger: Mårten Frumerie, chef på förvaltnin­gen tunnelbane­utbyggnade­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden