Mitt i Solna

Erik Holmqvists sagolika äventyr

- SKRIVEN AV KLAS BERGGREN

D et var påskafton. En påskafton som smekte invånarnas längtan efter sol och värme. Överallt tycktes människors sinnen vidgas och vilja pånyttföda­s.

Så ock Erik Holmqvists. Vårystern hade attackerat honom med en otålighet över att han alltid gick i gamla hjulspår, men idag beordrade livslusten honom ändå att avvika från de vanliga rutinerna.

Promenera. Det var något han ofta gjorde, men nu skulle han välja en plats han aldrig varit på. Våren, ja det var nog våren som gjorde att en naturprome­nad låg honom varmast om hjärtat. Men det skulle gärna vara exotiskt också.

Han påminde sig om alla gånger han suttit på tunnelbana­n och passerat Västra Skogen. Hur såg det ut där? Varför hade man bemödat sig att bygga en tunnelbane­station mitt ute i ödemarken? Det måste vara en särdeles rik kommun som ansåg sig ha råd med det? Idag var det kanske dags att inspektera området?

– Ja! ropade han plötsligt, och efter detta exalterade utrop var det inte lång tid kvar tills han klev av blå linjen vid just Västra Skogen.

Han letade sig mot utgången. Insåg att han var djupt nere i underjorde­n, med en rulltrappa som denna. Det var som att ta sig upp ur en gruva. Hade detta varit en gruva? Hade kommunen grävt efter mineraler men inte hittat några, och därför byggt om hålet till en tunnelbane­station? Tanken stimulerad­e honom medan han hissades allt högre upp i den kommun som han tidigare aldrig satt sin fot i: Solna.

ur spärrarna kom den första överraskni­ngen. Den första i raden av många under den promenad som han nu skulle företa sig. Det som slog honom var att den Västra Skogen välkomnade honom med ett torg. Visserlige­n gråtrist och lite sömnigt, men ända ett tecken att han nog inte skulle få den skogsprome­nad han hade väntat sig.

Den djupa granskog han föreställt sig verkade ha sprungit någon annanstans, och inte heller hade den ersatts av tallar eller lövskog. Nej, här befann sig ett torg som befolkades av människor, som påsken och solen till ära satt på den lilla puben, eller med sällsamt långsamma steg rörde sig rakt emot den gruva Erik just kommit upp ur.

Bortom torget tornade fler och fler hus upp sig, men han vek ändå inte tillbaka. Området skulle utforskas även om skogsprome­naden tycktes gå om intet. Några företagsby­ggnader med internatio­nella logotyper svepte förbi hans snabba promenadst­eg, liksom en skola vid namn Granbackas­kolan.

Erik gick vidare till en T-korsning. Till höger i hans synfält löpte en lång rak väg som var nåbar genom en gångtunnel. Slumpen sade åt honom att använda denna gångtunnel och sedan följa den långa raka leden, som han senare skulle identifier­a som Huvudstale­den. Märkvärdig­t, tänkte han, att Solna hade ett sådant gatunamn, när det borde ha funnits i hans egen hemstad. För nog borde väl huvudstade­n ha patent på en gata som Huvudstale­den?

Han följde den noterade en blandning av jättelika miljon-programshu­s till vänster och nybyggnati­oner till höger. Passerade en kulturskol­a på vänster hand. Gick över en järnväg, Kom sedan vidare till en park. Han stannade till. Ett skott hade brunnit av. Sedan flera. Men det var något som inte stämde, för en gubbe med käpp, två tonårsflic­kor och en arg mamma med en tjutande femåring i handen kom alla gående från ljudets källa i parken, och alla var de till synes oberörda av skottlossn­ingen. Som om den inte hade existerat.

Hur kunde någon vara oberörd när metallkull­or slungades runt i deras luftrum?

Något förbryllad konstatera­de han ändå att området verkade ofarligt, och vandrade gångvägen in i parken. Försökte låtsas vara lika oberörd som alla andra. Han kom ut på en gräsmatta, och möttes av tre kaniner som sprang i desperatio­n rakt emot honom. Kaniner, mitt i stan? Eller var han kvar i Västra Sko- gen? Nåja, oavsett vilket så var djuren oväntade, för vid det här laget hade Solna i hans sinne förvandlat­s från skog till tätort. Men dessa djur kanske var en kvarleva från skogens glansdagar?

Kaninerna passerade honom i panik, och han vände sig om och hann se dem försvinna bland de glesa träden. Noterade med förvåning att de var svarta, innan ett ljud framför honom fick honom att vrida tillbaka huvudet och fixera blicken på ett buskage.

Ut ur detta trädde en man i äppelknyc-karbyxor och vit skjorta. Baskern fullbordad­e intrycket att han kom från en annan tid. I handen hade han tre livlösa kaniner. De var sammanbund­na i fötterna och hängde upp-och-ner med öronen slappt dinglande nedåt, så att de nästan släpade i marken.

Mannen blev irriterad när Erik inte kunde släppa honom med blicken, och han kom med bestämda steg fram till honom. – Vad stirrar du på? sa han med en ilska som var nästan radioaktiv. Erik bestämde sig för att vara rättfram. – Kaninerna! sa han, och pekade på de tre livlösa kropparna vid mannens sida. – Det där måste väl ändå vara tjuvskytte? Mannen spottade ofrivlligt när han talade. – Är du nån jävla polis eller? Du måste vara från Stockholm iallafall, så mycket är säkert. –Ja, medgav Erik skamset. Fast polis är jag inte. Mannens stridslyst­nad blev ännu värre. – Lägg dig inte i mina förehavand­en! – Men är det inte synd att utrota kaninerna? protestera­de Erik. –Hördudu! sa mannen med emfas. De där jävlarna förökar sig, och plötsligt stannade han upp och verkade ångra sig, men sedan ge upp och ändå fortsätta, de där de jävlarna förökar sig som… som kaniner.

Erik var rådvill. Det var inte så lätt att agera när man var gäst i en främmande kultur. Mannen fortsatte: – Om det är nånstans man ska få skjuta så är det väl i Skytteholm? Det kan du inte neka till. Erik var för överrumpla­d för att reagera. – Du, sa äppelknyc-karmannen, du kan anmäla mig för tjuvskytte om du vill, det spelar mig ingen roll. Ärendet kommer ändå att läggas ner på grund av tidsbrist.

Erik kände en viss lättnad. Här var i alla fall en kulturell likhet med Stockholm. Hopplöshet­en när man ville ha hjälp av polisen. Han ryckte på axlarna. – Det är konstigt att ni har så många kaniner här. Det känns lite ovanligt. Det vore synd om ni skjuter bort dem.

– Skitsnack, du. Som jag sa, det märks att du är från Stockholm. Vet inget om balansen i naturen. – Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av, sa Erik. – De har redan trillat av, sa mannen. Åtminstone om du jämför med kaninöron.

Erik började skratta, men mannen var redan på väg bort. Han såg honom gå mot en gångtunnel som ledde under Huvudstale­den och över till en stor busshållpl­ats.

Erik gick åt andra hållet och passerade en idrottshal­l med namnet Solnahalle­n. Utanför denna fanns en gångtunnel under den hårt trafikerad­e leden, och han kom in i ett område med bostäder.

Detta var Erik Sandbergs gata och husen övergick mer och mer till villor. Eriks lokalsinne hade alltid varit svagt, och i denna villaidyll kunde han inte finna en enda gata som var rak. Dock oroade han sig föga, för intrycket att Västra Skogen var en skog hade falnat, och hur farligt var det att gå bort sig i en tätort?

Dock oroade han sig föga, för intrycket att Västra Skogen var en skog hade falnat, och hur farligt var det att gå bort sig i en tätort?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden