Mitt i Solna

Brist på bänkar i Skytteholm

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

”Välkommen till Skytteholm­sparken”, står det på skylten. Några meter framför skylten står en parkbänk. Men bortom skylten, inne i parken, syns inte en parkbänk så långt ögat når.

Flera äldre personer har kontaktat Vi i Solna och berättat om hur bänk efter bänk har försvunnit i parken.

– Förr fanns det ett 15-tal bänkar i den del av parken som gränsar mot Ankdammsga­tan och Nybodagata­n. I dag finns det inte enda, berättar en kvinna i 80-årsåldern som har bott vid Skytteholm­sparken i flera decennier.

– Min man sitter i rullstol. När vi är ute i parken blir det fruktansvä­rt jobbigt för mig när jag inte har någonstans att vila, berättar kvinnan. Ros-Vejg Finell är 77 år och har bott i mer än 40 år på Ankdammsga­tan. Hon har samma erfarenhet­er.

– Jag har vandrat i parken i fyra decennier och har sett bänkarna försvinna en efter en. Det verkar som om bänkarna försvinner när de har vandaliser­ats. Man plockar bort en bänk utan att det kommer en ny. När man var yngre tänka man inte så mycket på det men nu börjar det bli jobbigt, säger RosVejg Finell.

I dag är nästan alla bänkar placerade nära lekplatsen och kaféet i parkens centrala delar. Men i övrigt är det glest mellan viloplatse­rna.

Hanna Kader är ny på sin tjänst som driftsinge­njör på tekniska förvaltnin­gen i Solna stad. Men hon förnekar bestämt att antalet bänkar i Skytteholm­sparken har minskat.

– Det är svårt att kontroller­a flera decennier tillbaka. Men jag har kollat och vi har inte tagit bort några bänkar under senare år. Vi följer det gestaltnin­gsprogram som togs 2007, säger hon. Däremot kan vandaliser­ade bänkar försvinna från parken tillfällig­t.

– Då kan det uppstå ett glapp innan de borttagna bänkarna ersätts. Men inga bänkar tas bort permanent, säger Hanna Kader.

Ros-Vejg Finell är inte helt nöjd med förklaring­en.

– Jag vet hur många bänkar som en gång fanns i parken. Om kommunen hävdar något annat så stämmer det inte, säger hon.

Hanna Kader öppnar dock dörren för förslag från de boende:

– Hör av er till oss och tipsa om var ni vill ha parkbänkar så får vi se om det går att ordna något, säger hon.

 ??  ??
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? BORTA. Parkbänkar­na har försvunnit en efter en, säger Ros-Vejg Finell.
FOTO: LEIF OLDENBURG BORTA. Parkbänkar­na har försvunnit en efter en, säger Ros-Vejg Finell.
 ??  ?? GLEST. Här börjar parken. Men bortom skylten finns inga bänkar.
GLEST. Här börjar parken. Men bortom skylten finns inga bänkar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden