Mitt i Solna

Justus gjorde ett unikt fynd

- Felicia Karlsson

En dröm har gått i uppfyllels­e för Solnakille­n Justus Bengtsson Korsås. Med hjälp av organisati­onen Min stora dag fick han följa med på en arkeologis­k utgrävning på gamla Birka.

– Jag blev glad, jag har inte varit med om en riktig utgrävning förut. Detta är utöver det vanliga, säger han.

På köksbordet hemma hos Justus Bengtsson Korsås ligger en tjock benbit i en plastpåse.

– Det här benet fick jag med mig som ett minne. Det är ett underben från en ko som är 1 200 år gammalt.

Justus Bengtsson Korsås vårdades under 129 dagar på sjukhus efter en tracheosto­mioperatio­n (strupsnitt). Ett ingrepp som görs för att underlätta andningen eller förhindra kvävning, genom att göra en öppning på halsens framsida för att skapa en fri luftväg.

Den 26 oktober checkade Justis Bengtsson Korsås in på Astrid Lindgrens barnsjukhu­s, tre dagar efter opererades han och de övriga 125 dagarna gick till rehabilite­ring.

– Justus läkare tyckte lite synd om honom som legat på sjukhus så länge. Och att han förtjänade att uppleva något roligt, så hon skickade in en ansökan till Min stora dag, berättar pappa Erik Korsås. Justus Bengtsson Korsås fick önska tre saker han skulle vilja uppleva. Det var att åka till naturhisto­riska museet i London, eller resa till Rom för att gå på Colosseum och uppleva gamla romarriket, eller vara med på en arkeologis­k utgrävning. Det blev det sistnämnda.

– Jag är inte som alla andra barn som bara vill träffa kändisar. Utan jag har alltid haft ett intresse för utgrävning­ar, man kan hitta vad som helst, säger Justus Bengtsson Korsås. I tre dagar fick Justus Bengtsson Korsås hjälpa till under en arkeologis­k utgrävning, på vikingaön Birka (Björkö) i Mälaren.

Syftet med utgrävning­en var att plocka upp tre träpelare som en hamnbrygga vilat på under vikingatid­en, då Birka var en handelspla­ts och undersöka pelarnas årsringar för att komma fram till vilket årtal bryggan byggdes. Utöver det grävde forskarna och Justus Bengtsson Korsås efter andra fynd.

– Jag hade mitt eget schakt där jag fick gräva och hittade benbitar, keramik och glasbitar i olika färger och tänder från bland annat idisslare. Justus Bengtsson Korsås berättar att han gjorde ett väldigt unikt fynd. Vad det är får han inte avslöja än. Först ska fyndet undersökas och först efter det kommer övriga världen informeras om vad som har hittats.

– Det jag hittade är unikare och mer sällsynt än guld.

Pappa Erik Korsås berättar att det var Justus som knäckte gåtan om vad fyndet var, genom att googla.

Det jag hittade är unikare och mer sällsynt än guld.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? BIRKA. Till höger står Lena Holmquist, docent och universite­tslektor vid Institutio­nen för arkeologi och antikens kultur, som under tre dagar handledde Justus på Birka. I mitten kikar Justus bror Laurentius fram.
FOTO: PRIVAT BIRKA. Till höger står Lena Holmquist, docent och universite­tslektor vid Institutio­nen för arkeologi och antikens kultur, som under tre dagar handledde Justus på Birka. I mitten kikar Justus bror Laurentius fram.
 ?? FOTO: FELICIA KARLSSON ?? MINNE. Justus Bengtsson Korsås fick ett underben från en ko med sig hem som ett minne från utgrävning­en på ön Birka.
FOTO: FELICIA KARLSSON MINNE. Justus Bengtsson Korsås fick ett underben från en ko med sig hem som ett minne från utgrävning­en på ön Birka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden