Mitt i Solna

Köpte sex av barn – fick villkorlig dom

-

Solnabon köpte sex av en 16-årig skolflicka med drogproble­m och självskade­beteende. Nu har han dömts till villkorlig dom och 75 timmars samhällstj­änst.

Det var i februari 2014 som Solnabon, som är 50-årsåldern, fick kontakt med den 16–åriga flickan på internet. I den sms–konversati­on som följde berättade hon två gånger för Solnabon att hon bara var 16 år gammal.

Flickan har i förhör berättat att hon under den här tiden mådde dåligt och skar sig själv i armarna. Dessutom hade hon drogproble­m. Hon finansiera­de missbruket genom att sälja sex på internet. Enligt flickan uppmanade Solnabon henne att ”sköta det snyggt” så att inte hennes föräldrar eller polisen skulle få reda på något.

Mannen stämde träff med flickan vid fontänen i Solna centrum. Sedan tog han med henne hem till sin lägenhet i Solna. Enligt flickan upptäckte mannen hennes skärsår på armarna.

– Du borde inte skära dig, sa mannen.

Därefter utförde hon oralsex på mannen och fick 2 000 kronor i kontanter. Drygt ett år senare spårade polisens specialgru­pp flickan som då fortfarand­e sålde sex på internet. Tillsamman­s med en socialsekr­eterare ingrep polisen mot flickan.

Hennes två mobiltelef­oner tömdes på nummer och sms–konversati­oner och i samband med det dök Solnabons sms upp.

Han spårades och åtalades vid Solna tingsrätt för köp av sexuell handling av barn, ett straff som kan ge upp till två års fängelse. I rättegånge­n försvarade sig mannen med att han hade varit deprimerad och berusad. Några skärsår på flick- ans armar kunde han inte minnas.

Han hävdade också att han uppfattade flickan som betydligt äldre, närmare 19 år. Den förklaring­en trodde inte tingsrätte­n på, eftersom två sms där flickan skriver att hon är bara är 16 år och fortfarand­e går i skolan fanns bevarade i mobiltelef­onen.

I domen skriver tingsrät- ten att brottet motsvarar ett fängelsest­raff, men eftersom mannen är ostraffad och ”lever under ordnade förhålland­en med fast arbete och bostad” blir domen villkorlig med 75 timmars samhällstj­änst. Kammaråkla­gare Alexandra Bopp tänker inte överklaga domen.

– Jag tycker personlige­n att det här är en väldigt allvarlig brottsligh­et men Solna tingsrätt har följt den lagstiftni­ng som gäller i fråga om påföljden, säger hon.

– Tyvärr ställs det inte särskilt höga krav på sexköpare att kolla åldern. Om man granskar liknande fall ute i landet är jag säker på att man hittar fall där sexköparen har klarat sig undan med bara dagsböter trots att det handlar om en minderårig. I det här fallet fanns det i alla fall bevisning i fråga om sms, säger Alexandra Bopp.

Solnabon ska utöver samhällstj­änsten även betala ett skadestånd på 10 000 kronor till flickan.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? TRÄFF. Här möttes Solnabon och den 16–åriga flickan.
FOTO: LEIF OLDENBURG TRÄFF. Här möttes Solnabon och den 16–åriga flickan.
 ?? Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ direktpres­s.se ??
Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ direktpres­s.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden