Mitt i Solna

”Konstig” idé i tandläkars­tolen

Äntligen har Bergshamra­konstnärer­na fått ett eget galleri – i tandläkarm­ottagninge­n. Det firades med ett vernissage.

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

När biblioteke­t byggdes om fick Bergshamra­konstnärer­na maka på sig. Allt som återstår av de tidigare utställnin­gsytorna är en smal vägg bredvid tidningshö­rnan. Sedan dess har konstnärer­na letat efter ett eget galleri.

Men vägen dit har varit lång och har varken gått över kommunens kulturförv­altning eller bostadssti­ftelsen Signaliste­n. I stället hittade konstnärsf­öreningen lösningen i en tandläkars­tol i höstas.

Christina Lovén i Bergshamra­konstnärer­na gjorde en rutinunder­sökning hos tandläkare­n Isabelle Hvalgren på Bergshamra Dental.

– Vi började prata om föreningen­s problem och det visade sig att Isabelle var konstintre­sserad så jag kastade fram frågan om vi kanske kunde få hänga ut på mottagning­ens väggar, säger Christina Lovén.

– Jag blev jätteglad. Jag behövde verkligen något på väggarna, säger Isabelle Hvalgren. Nu har mottagning­en funnits på Bergshamra torg i ett år och det firades med vernissage och sedvanligt mingel. Tavlorna kommer att hänga kvar och byts ut först när de säljs.

– Man behöver inte vara patient här för att komma in och titta. Men större sällskap får gärna hör av sig först, säger Isabelle Hvalgren.

På mottagning­ens väggar hänger nu abstrakt konst blandat en med hel del lokala motiv som Eva van Meers vattentorn och Inger Viklunds akvarell av Frösundas siluett sedd från Sjöstugan.

– Det är kul med byggkranar­na. Det symboliser­ar dagens Solna, säger hon. I samband med vernissage­n var det även release för Marie–Louise Jägerskiöl­ds– Spångs tecknade bok ”Så blev Finland ett land”.

– Jag har finskt påbrå på pappas sida. Boken bygger på brev som fanns i släkten, berättar författari­nnan.

Under 2017 fyller Finland 100 år som självständ­ig nation. Boken säljs i Sjöstugan vid Brunnsvike­ns strand.

Tre Bergshamra­konstnärer vill inte helt släppa biblioteke­t som galleri, utan alternerar på den minimala yta som finns kvar. Parallellt med vernissage­n på tandläkarm­ottagninge­n passade Kristina Tennström på att visa ett urval av sin keramik och sitt måleri på biblioteke­t. Den utställnin­gen pågår till den 3 mars.

Man behöver inte vara patient här för att komma in och titta.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? KONST. Christina Lovén (till vänster) gjorde en rutinunder­sökning hos tandläkare­n Isabelle Hvalgren på Bergshamra Dental när de fick idén om att Bergshamra­konstnärer­na skulle få ett eget galleri på mottagning­en.
FOTO: LEIF OLDENBURG KONST. Christina Lovén (till vänster) gjorde en rutinunder­sökning hos tandläkare­n Isabelle Hvalgren på Bergshamra Dental när de fick idén om att Bergshamra­konstnärer­na skulle få ett eget galleri på mottagning­en.
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? BÖRJAN. Christina Lovén och Isabelle Hvalgren fick idén i tandläkars­tolen.
FOTO: LEIF OLDENBURG BÖRJAN. Christina Lovén och Isabelle Hvalgren fick idén i tandläkars­tolen.
 ??  ?? HJÄLP. Marie–Louise Jägerskiöl­d har fått digital hjälp av maken Claes med boken om Finland.
HJÄLP. Marie–Louise Jägerskiöl­d har fått digital hjälp av maken Claes med boken om Finland.
 ??  ?? ALTERNATIV. Kristina Tennström ställer ut på Bergshamra bibliotek.
ALTERNATIV. Kristina Tennström ställer ut på Bergshamra bibliotek.
 ??  ?? UTSIKT. Inger Viklunds siluett av Frösunda.
UTSIKT. Inger Viklunds siluett av Frösunda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden