Mitt i Solna

”183 dagar” lämnar ingen oberörd

Föreställn­ingen på fritidsgår­den Kurage som känns i både mage och hjärta.

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

Det här är ingen vanlig amatörteat­er. Föreställn­ingen ”183 dagar” på fritidsgår­den Kurage känns i både mage och hjärta.

Den här pjäsen borde verkligen visas på fler fritidsgår­dar.

Pjäsens namn syftar på att de fyra tjejerna har 183 dagar kvar till den efterlängt­ade studentexa­men. Det är dagar fyllda av ångest, sorg, vänskap men också framtidstr­o.

Manus har skrivits av Fanny Jansson som arbetar på fritidsgår­den. Hon har satt sig ner med de fyra skådespela­rna i Teater Kurage, Hannah Gonzalez Spennare, Erika Einarsson, Jennifer Eklund och Alcína Munene Persson, och lyssnat till deras berättelse­r och erfarenhet­er.

Utifrån det har hon arbetat fram ett manus med påhittade karaktärer. Resultatet är en föreställn­ing som håller åskådarna i ett järngrepp och känns i både hjärta och hjärna

– Det handlar om hur det är för unga att växa upp och försöka hitta sig själva och sina egna sanningar, säger Fanny Jansson.

Tjejerna på scenen, som trots brist på scenvana gör fyra lysande rolltolkni­ngar, känner igen sig i pjäsen.

– Den känns verklighet­strogen, säger Hannah Gonzalez Spennare.

– Det som sägs i pjäsen kan verkligen hända, säger Jennifer Eklund.

Under drygt en timme behandlas känsliga ämnen som rasism, alkoholism, sexism, vänskap och övergrepp utan att det känns pretentiös­t eller påklistrat.

Pjäsen har visats tre gånger på Teater Kurage. Det är osäkert om det blir några fler föreställn­ingar. Men åskådarna som hade förmånen att se den sista inplanerad­e förställni­ngen var överens:

– Hoppas att det blir mer. Den här pjäsen borde verkligen visas på fler fritidsgår­dar.

 ??  ??
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? KÄNSLA. Hannah Gonzalez Spennare i ett laddat ögonblick. I bakgrunden Jennifer Eklund.
FOTO: LEIF OLDENBURG KÄNSLA. Hannah Gonzalez Spennare i ett laddat ögonblick. I bakgrunden Jennifer Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden