Mitt i Solna

Hyresvärde­n som bevarar det gamla vid renovering­en

De behåller originalkö­ken: ”Vi gör det absolut nödvändiga”

- Clarence Frenker clarence.frenker@direktpres­s.se

Många fungerande och tidstypisk­a kök har slängts ut när Stockholms hyresbostä­der har renoverats och stambytts. Men när Botkyrkaby­ggen renoverar räddar de istället så mycket som möjligt av originalin­redningen.

Botkyrkaby­ggen står inför stora renovering­sarbeten när en stor del av bostadsbes­tåndet på 10700 lägenheter ska rustas upp.

Men för att hålla kostnader nere har det kommunala bostadsbol­aget valt att gå försiktigt fram.

– Vi har en renovering­sstrategi som vi kallar varsam, vi gör det absolut nödvändiga, säger Charlotta Lundström, pressansva­rig på Botkyrkaby­ggen.

Håller hyrorna nere

Strategin går ut på att, tvärtemot många andra fastighets­ägare, genomföra minimala förbättrin­gar där hyresgäste­n får ett större inflytande över tillval och kan därmed ha möjlighet att kunna påverka hyresnivån.

– Vi gör det dels för att inte slänga ut material som fungerar ur ett rent miljömässi­gt perspektiv. Men också, vilket är jättevikti­gt, för att hyresjuste­ringarna inte ska bli så höga. Det finns många hushåll som inte har så höga inkomster, säger Charlotta Lundström.

Enligt henne är cirka 8000 lägenheter inom fastighets­beståndet i akut behov av renovering.

Där handlar det i första hand om stambyten.

– Vi byter stammarna och byter ut badrummen. Sedan passar vi på att sätta in jordad el. Därefter kan de som vill få köpa till nytt kök, men de behöver inte, säger hon.

”I Fittja bevarar vi 60-talsköken”

Även om renovering­sstrategin i första hand görs av rent praktiska skäl finns det enligt Charlotta Lundström också en estetisk aspekt i det hela.

– För oss tar det avstamp i hållbarhet, miljö och att fler ska kunna bo kvar inom bolaget. Men sedan handlar det absolut om estetiken. I Fittja vi bevarar vi 60-talsköken av massivt kärnvirke och med Perstorpss­kivor, säger hon.

Lyssnar på hyresgäste­rna

Om andra bör ta efter är dock ingenting hon vill uttala sig om.

– Jag vill inte recensera andra bolag. De måste titta på vad de har för bostäder och hyresgäste­r. Men det vi har gjort är att ha lyssnat mycket på hyresgäste­rna och göra det som är bra för dem.

För oss tar det avstamp i hållbarhet, miljö och att fler ska kunna bo kvar

 ?? FOTO: BOTKYRKABY­GGEN ?? NYRENOVERA­T I 60-TALSSTIL. Så här ser det ut i ett av de nyrenovera­de köken i Fittja, där stommar och skåp från 1960-talet har sparats.
FOTO: BOTKYRKABY­GGEN NYRENOVERA­T I 60-TALSSTIL. Så här ser det ut i ett av de nyrenovera­de köken i Fittja, där stommar och skåp från 1960-talet har sparats.
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? CHARLOTTA LUNDSTRÖM, pressansva­rig på Botkyrkaby­ggen.
FOTO: MOSTPHOTOS CHARLOTTA LUNDSTRÖM, pressansva­rig på Botkyrkaby­ggen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden