AIK är ba­ra en pin­ne ef­ter Djur­går­den

Mitt i Solna - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION -

FOT­BOLL. I sön­dags spe­la­de AIK der­by mot ri­va­len Djur­går­den in­för över 45 000 (nytt der­by­re­kord) på Fri­ends. Gna­get vann med 1–0 ef­ter straff­mål av Se­basti­an Lars­son och se­gern in­ne­bar att det ba­ra skil­jer en pin­ne mel­lan AIK och DIF i top­pen av all­svens­kan. Åt­ta mat­cher åter­står men här­näst vän­tar lands­lagsup­pe­håll.

FOTO: AIK

BAN­DY. Oli­via Eng­man, 19, är en av AIK:s nio ny­för­värv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.